محیط تولید

 

همواره ما تلاش کرده ایم تا با انتخاب بهترین تجهیزات برای شما بهترین محصول را فراهم آوریم . دقت ما در انتخاب تجهیزاتمان نشان tolidدهنده این تلاش ماست .

تمام تجهیزات ما از معتبرترین کارخانه های تولید تجهیزات نوشیدنی تهیه و پرسنل ما توسط مهندسان مجرب این شرکتها آموزش دیده اند .

ما معتقدیم موفقیت شرکت چشمه نوشان وابسته به امنیت کارکنان ما ست.
ما برآنیم تا کار را به شیوه ایی انجام بدهیم تا محیط امن و سالمی را برای کار کنان خود ایجاد کنیم. و سعی داریم تا با استفاده ازسیستم مدیریت امنیت ، تجهیزات به روز و مکانیزه و آموزشهای مستمر کارکنان و اپراتورهای خط تولید و همچنینن آشنا کردن آنها با خطرات و ریسک کاری این امنیت را افزایش داده و راندمان کاری را بالا ببریم.

 

 

کارکنان و خانوادهای ایشان از ما جدا نیستند و همه جزء یک مجموعه بوده و همواره سعی در این داشته ایم تا محیطی امن و  آرامی راtolid1 در محیط کار و خارج از آن برایشان فراهم آوریم.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت چشمه نوشان خراسان می باشد .
سایتــ سـاز پــوپــش